Scheiding is niet zoals God het heeft bedoeld.
Laten we eerlijk zijn; de bijbel is daar heel duidelijk over. Maar helaas leven we in een gebroken wereld waarin de dingen soms anders gaan dan we zouden willen. Ook als christen kan je geconfronteerd worden met een scheiding. 
Een scheiding ontwricht en heeft vaak een enorme impact op je eigen leven maar ook op dat van je naasten, zoals (klein) kinderen, (schoon)ouders en andere familie of gezamenlijke vrienden. Het is een heel pijnlijk en moeilijk proces waarin je vaak het gevoel hebt in een achtbaan van emoties te zitten.

Als christen word je daarnaast ook geconfronteerd met allerlei geloofsvragen, schuldgevoelens en twijfels. Toen je de trouwbelofte uitsprak was een scheiding immers niet wat je voor ogen had. Maar toch is het gebeurd. Naast je eigen pijn en twijfel merk je daarbij wellicht ook afwijzing of onbegrip vanuit je omgeving. Hoe kon dit gebeuren? Hoe ga je nu verder?

Herkenbaar? 
Het kan enorm helpen om te praten met andere christenen die jou begrijpen omdat ze ook door het echtscheidingsproces gaan of zijn gegaan. Daarom organiseren we sinds september 2015 interkerkelijke ontmoetingsavonden op verschillende locaties in Eindhoven.
Op deze avonden (soms ook wel 'ervaringsavonden' of 'lotgenotenavonden' genoemd) willen we elkaar bemoedigen en steunen in deze moeilijke periode.

Je kan er je verhaal doen of gewoon luisteren naar de anderen. Er is altijd ruimte voor gebed. De avonden zijn kosteloos bij te wonen.

Wat zijn de ontmoetingsavonden NIET
Om eventuele misverstanden te voorkomen even voor alle duidelijkheid het volgende;

> de ontmoetingsavonden zijn zeer zeker GEEN dating avonden of gelegenheden waar actief naar een nieuwe partner wordt gezocht,

> er wordt op deze avonden geen advies gegeven op juridisch of financieel gebied,

> ook is het niet de bedoeling (bewust) theologische discussies te gaan voeren over onderwerpen als scheiding en wel of niet hertrouwen; er is in christelijk Nederland een heel scala aan opvattingen over het thema scheiden. We respecteren elkaars opvattingen en laten dit zoveel mogelijk in het midden. We kijken vooral hoe je met God door deze situatie heen kan en mag gaan. Uiteraard zullen verschillen in opvatting wel ter sprake komen maar dan als onderdeel van het gesprek en niet als doel op zich.

Mocht je nog vragen hebben of wil je je opgeven neem dan gerust contact op via:
zorg.na.echtscheiding@dse.nl

 

ONTMOETINGSAVONDEN 

Iedere tweede donderdagavond van de maand van 20:00 t/m 22:00 uur.
Inloop en koffie vanaf 19:30 uur.

Data 2017
14 sept. / 12 okt. / 9 nov. / 14 dec.

Data 2018
11 jan. / 8 feb. / 8 mrt. / 12 apr. / 10 mei /14 juni / 12 juli

Deelname
Deelname is kosteloos
Voor deelname graag opgeven via:
zorg.na.echtscheiding@dse.nl

Locatie
Wisselende locaties in Eindhoven.
Bij opgave ontvangt u informatie omtrent de locatie van de betreffende avond.

Niet uit de regio Eindhoven maar wel interesse?
Klik hier voor een landelijk overzicht voor ontmoetingsavonden of -dagen in de rest van het land.

We zien er naar uit jou te ontmoeten!

 
An Somers Wilko de Graaf Paul Sonnemans

 

 


LEESTIP

Gebroken en toch heel
Dit boek van Bram de Blouw is geschreven om personen die door een echtscheiding gaan of zijn gegaan te helpen de fasen van de lange weg van herstel te herkennen en toe te passen op hun eigen situatie. Het boek is geschreven vanuit een Christelijk perspectief en gaat dus verder dan de meeste boeken over dit onderwerp.
Lees meer